Primärvårdens resurser, styrning och organisation

Sammanfattning: En jämförelse av villkor och förhållanden i Danmark, Norge, Nederländerna och Storbritannien.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) har vänt sig till professor Anders Anell vid Lunds universitet för att genomföra fallstudier av primärvården i fyra länder: Danmark, Norge, Nederländerna och Storbritannien. Denna promemoria är hans redovisning av arbetet och är ett underlag till Vårdanalys rapport En primär angelägenhet. Kunskapsunderlag för en stärkt primärvård med patienten i centrum (Rapport 2017:3).