Mer hos andra

Vårdanalys granskar inte enskilda patientfall. Om du inte är nöjd med den vård eller behandling du har fått i ett enskilt fall hittar du mer information om vart du kan vända dig hos Inspektionen för vård och omsorg.

Dela sidan