Angelica Frithiof

Angelica Frithiof

Konsult som med patientfokus utbildar vårdpersonal i patientbemötande och värdegrund. Har tidigare erfarenheter från funktionshinderrörelsen.

Dela sidan