Uppföljning av satsningen för förbättrat omhändertagande av berusade personer

Vi har i uppdrag att följa upp resultatet av regeringens satsning för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer.

Släpps: Mar 2018

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

Under 2014–2016 satsade regeringen 35 miljoner kronor årligen för att förbättra den medicinska säkerheten och omvårdnaden av personer som omhändertas med stöd av lagen om omhändertagande av berusade personer. Satsningen syftade till att stimulera ett lokalt utvecklingsarbete för att betydligt färre personer ska föras till arrest utan i stället omhändertas av vården, så att fler kan fångas upp för fortsatta stöd- och behandlingsinsatser. Särskilt gäller det barn under 18 år.

Vi kommer att följa upp resultatet av satsningen. Vi ska också bidra till att erfarenheterna från utvecklingsarbetet sprids.

Uppdraget redovisas senast den 31 mars 2018.

Dela sidan