Analysplan omslag

Analysplan

Vårdanalys lägger varje år fast en analysplan som anger den huvudsakliga inriktningen för verksamheten under året. Analysplanen har tagits fram i nära dialog med myndighetens patient- och brukarråd och har beslutats av myndighetens styrelse. Analysplanen presenterar främst de analysområden som vi själva tagit initiativ till, men berör även aktuella uppdrag från regeringen.

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

Årets analysplan omfattar tre analysområden som bedöms vara av stor relevans för patienter, brukare och medborgare. Genom att analysera problem och utmaningar på dessa områden vill vi generera kunskap som kan ligga till grund för beslut om förändringar som kan förbättra vården och omsorgen.

Ett analysområde prioriteras om det

  • uppfattas som angeläget av patienter, brukare och medborgare
  • bedöms vara betydelsefullt för beslutsfattare på 1–5 års sikt
  • är särskilt angeläget genom att det exempelvis rör tillstånd med hög allvarlighetsgrad, utsatta grupper, omfattar stora omotiverade skillnader, berör ett stort antal individer eller är av stor ekonomisk betydelse.

ANALYSOMRÅDEN

  1. En personcentrerad vård och omsorg som utgår från patienternas och brukarnas behov och förutsättningar
  2. En jämlik vård och omsorg utan omotiverade skillnader
  3. Effektiva vård- och omsorgssystem för en god vård och omsorg

Vårdanalys genomför även löpande analyser och granskningar av områden som har hög aktualitet och relevans, så kallad aktuell respons. Frågeställningar identifieras genom en kontinuerlig omvärldsbevakning, förslag från patient- och brukarrådet och allmänheten.

Ladda ner bilagor

LADDA NER

Analysplan 2018

Dela sidan