2020 års analysplan bygger vidare på de tidigare analysplanerna och på myndighetens strategiska plattform. Våra tre övergripande analysområden kommer att vara

  • en personcentrerad vård och omsorg som utgår från patienternas och brukarnas förutsättningar, behov och resurser
  • en jämlik vård och omsorg utan omotiverade skillnader
  • effektiva vård- och omsorgssystem för en god vård och omsorg.

Inom de tre analysområdena kommer vi att fokusera på en gemensam fråga: hur den nationella uppföljningen kan utvecklas. Samtliga tre analysområden rör alla sektorer som vi verkar inom: hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten.

Vi genomför också löpande analyser och granskningar av områden som har hög aktualitet och relevans, så kallad Aktuell respons. Vår ambition är att vi under året ska bidra med kunskap som kan ligga till grund för fortsatt utveckling av hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten.

Ladda ner Analysplan 2020