Analysplan omslag

Analysplan

Vårdanalys analysplan innehåller vår huvudsakliga inriktning under året och har tagits fram i nära dialog med myndighetens patient- och brukarråd. Analysplanen presenterar främst de analysområden som vi själva tagit initiativ till, men berör även aktuella uppdrag från regeringen.

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

Under 2019 kommer vi att fortsätta vårt arbete inom de tre analysområden som vi arbetade med förra året. Samtliga analysområden bedöms ha stor relevans för patienter, brukare och medborgare. Vår ambition är att vi under året ska bidra med kunskap som kan ligga till grund för fortsatt utveckling av hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten .

ANALYSOMRÅDEN

1. En personcentrerad vård och omsorg som utgår från patienternas och brukarnas behov, förutsättningar och resurser

2. En jämlik vård och omsorg utan omotiverade skillnader

3. Effektiva vård- och omsorgssystem för en god vård och omsorg

Inom de tre analysområdena kommer vi att fokusera på fyra särskilda
teman: digitalisering, styrning och ledning, samordning och hållbara system.

Vårdanalys genomför också löpande analyser och granskningar av områden som har hög aktualitet och relevans, så kallad Aktuell respons.

Ladda ner bilagor

LADDA NER

Analysplan 2019

Dela sidan