Det här gör Vårdanalys 2018

Vill du veta vad Vårdanalys gör under året? I vår analysplan hittar du den huvudsakliga inriktningen för verksamheten under 2018.

Vi har publicerat 2018 års analysplan. Den anger den huvudsakliga inriktningen för verksamheten under året.  Analysplanen presenterar främst de analysområden som vi själva tagit initiativ till, men berör även aktuella uppdrag från regeringen.

Årets analysplan omfattar tre analysområden som bedöms vara av stor relevans för patienter, brukare och medborgare. Genom att analysera problem och utmaningar på dessa områden vill vi generera kunskap som kan ligga till grund för beslut om förändringar som kan förbättra vården och omsorgen för patienterna och brukarna. Områdena har valts ut baserat på en omvärldsanalys och i nära dialog med Vårdanalys patient- och brukarråd.

Analysområdena är:

  1. En personcentrerad vård och omsorg som utgår från patienternas och brukarnas behov och förutsättningar
  2. En jämlik vård och omsorg utan omotiverade skillnader
  3. Effektiva vård- och omsorgssystem för en god vård och omsorg

Här kan du läsa mer om analysplanen

Dela sidan