Om undersökningen

Statistiska centralbyrån (SCB) genomför på uppdrag av Vårdanalys en enkätundersökning om vad medborgare 18 år och äldre tycker om hälso- och sjukvården.

Totalt har 9 000 slumpmässigt utvalda personer, 18 år och äldre, från befolkningen tillfrågats om att delta i undersökningen.

Du som har fått enkäten hittar mer information om undersökningen och relevanta kontaktuppgifter i brevet du fått med inbjudan till att delta i enkätundersökningen.

Vill du återkalla ditt samtycke och få dina personuppgifter raderade?

Om du har besvarat enkäten men vill återkalla ditt samtycke till att Vårdanalys behandlar dina personuppgifter och få dina uppgifter från undersökningen raderade hos Vårdanalys, så kan du skriva in det nummer du fått i inbjudan till undersökningen i fältet längst ner på den här sidan. Ditt nummer hittar du högst upp i mitten på framsidan av brevet med inbjudan att delta i undersökningen. Vi kommer då att ta bort alla de personuppgifter vi har om dig från enkätundersökningen.

Mer information

Du som har fått inbjudan att delta i enkätundersökningen hittar mer information om undersökningen och relevanta kontaktuppgifter i brevet du fått med inbjudan till att delta i enkätundersökningen. I brevet finns även information om hur dina personuppgifter behandlas.

Fyll i ditt nummer i fältet för att återkalla samtycke