Filmer

Här nedan har vi samlat filmer från olika seminarier och evenemang som Vårdanalys har deltagit i. Filmerna finns även på Youtube.

Sverige har den patientsäkerhet som vi förtjänar – är vi nöjda med det?

Vårdanalys och Vinnvård anordande ett seminarium om patientsäkerhet i Almedalen 2 juli 2015.

I seminariet medverkade:

Agneta Karlsson, Statssekreterare hos sjukvårdsminister Gabriel Wikström, Socialdepartementet
Hans Karlsson, Chef för avdelningen för vård och omsorg, SKL
Tove Lindahl Grevé, Verksamhetschef, Ung Cancer.
Charlotta George, Sakkunnig Patientsäkerhet, Socialstyrelsen.
Anders Lie, Specialist Enheten för Trafiksäkerhet, Trafikverket.
Kiku Pukk Härenstam, MD, Patientsäkerhetsexpert, Läkare Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Vinnvård Fellow
Dag Ström, Projektledare, MD, Vårdanalys

Vårdanalys och Vinnvårds seminarium i Almedalen.


Efter 20 år med vårdgaranti: Vad krävs för att minska vårdens väntetider?

Vårdanalys rapport ”Varierande väntan på vård – analys och uppföljning av den nationella vårdgarantin” diskuterades vid ett seminarium i Almedalen 30 juni 2015.

I panelen medverkade:

Britt-Marie Ahrnell, föreläsare och författare
Stefan Fölster, chef Reforminstitutet
Emma Henriksson, ordförande Socialutskottet (KD)
Dag Larsson, ordförande SKL:s hälso- och sjukvårdsdelegation, landstingsråd SLL (S)
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund
Göran Stiernstedt, nationell samordnare för ökat resursutnyttjande inom hälso-och sjukvård Socialdepartementet

Vårdanalys seminarium i Almedalen


Sjukt engagerad – hur ser framtidens patient- och funktionshinderrörelse ut?

Den 30 juni 2015 presenterade Vårdanalys rapporten ”Sjukt engagerad – en kartläggning av patient- och funktionshinderrörelsen” på ett seminarium i Almedalen.

I panelen medverkade:

  • Anders Andersson, distriktsordförande, Kalmar län (KD)
  • Tove Lindahl Greve, verksamhetschef, Ung Cancer
  • Anders Lönnberg, ordförande Diabetesorganisationen i Sverige, landstingsledamot Stockholm läns landsting (S)
  • Åsa Moberg, författare och debattör
  • Inger Ros, ordförande, Riksförbundet HjärtLung
  • Anders W Jonsson, riksdagsledamot (C)

Vårdanalys seminarium i Almedalen


Hur kan vården förbättras utifrån patienternas horisont?

Svensk hälso- och sjukvård behöver bättre centralisering av högspecialiserad vård, smartare fördelning av arbetsuppgifter och mer transparenta handläggningsprocesser. Det var några av de ståndpunkter som diskuterades under Vårdanalys halvdagsseminarium i augusti 2014.

Hur kan den nationella strategin förbättra vården för personer med kronisk sjukdom?

Hur kan den nationella strategin förbättra vården för personer med kronisk sjukdom?

Vilka utvecklingsarbeten pågår i landstingen för att bättre tillvarata vårdpersonalens tid och kompetens?

Vilka utvecklingsarbeten pågår i landstingen för att bättre tillvarata vårdpersonalens tid och kompetens?

Hur ska klinikläkemedelprojektet utvecklas för att säkerställa en mer jämlik vård?

Hur ska klinikläkemedelprojektet utvecklas för att säkerställa en mer jämlik vård?

Hur kan den högspecialiserade vården koncentreras med utgångspunkt i patienternas behov?

Hur kan den högspecialiserade vården koncentreras med utgångspunkt i patienternas behov?


Vad gör doktorn på jobbet? Debatt på Riksstämman om hur läkarnas tid används  

Det finns en stor potential i att använda läkarnas tid och kompetens på ett bättre sätt. Det var den samlade panelen överens om på Vårdanalys seminarium på Medicinska riksstämman den 6 december 2013. Panelen bestod av Göran Stiernstedt, Socialdepartementet, Marie Wedin, Svenska läkaresällskapet, Stefan Jutterdal, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Göran Petersson, Linnéuniversitetet, Fredrik Lennartsson, Vårdanalys och Sofia Almlöf, Vårdanalys.

Vad gör doktorn på jobbet? Debatt på Riksstämman om hur läkarnas tid används.


Hur kan vården centraliseras med patienten i centrum?

Film från Vårdanalys seminarium ”Hur kan vården centraliseras med patienten i centrum” i Almedalen 2 juli 2013 om nivåstrukturering av högspecialiserad vård. Deltog gjorde Anders Anell, Lunds universitet, Pelle Kölhed, Personskadeförbundet, Anders Thulin, SKL, Lena Weilandt, Socialstyrelsen och Joakim Ramsberg, Vårdanalys.

Hur kan vården centraliseras med patienten i centrum?


Ole, dole, doff i vårdvalet?

Film från Vårdanalys seminarium ”Ole, dole, doff i vårdvalet?” i Almedalen 2 juli 2013 om vad patienter vill veta för att välja vårdcentral. Deltog gjorde Karin Johansson, Socialdepartementet, Roger Molin, Socialdepartementet, Anders Morin, Svenskt Näringsliv, Lena Lundgren, Landstinget i Östergötland, Lars Pettersson, FAMNA, Anders Henriksson, Landstinget i Kalmar län, Anna Starbrink, Stockholms läns landsting och Caroline Andersson, Vårdanalys.

Ole, dole, doff i vårdvalet?


Leder öppna jämförelser till ökad kvalitet i vården?

Vårdanalys utvärdering av Öppna jämförelser presenterades vid ett seminarium på Riksstämman 2012. Debattdeltagarna var i stort eniga om att arbetet är på rätt väg men att mycket arbete återstår för att jämförelserna ska få avsedd effekt på kvaliteten i hälso- och sjukvården.

Leder öppna jämförelser till ökad kvalitet i vården?


Patientcentrering

Vad är patientcentrering?

Vårdanalys myndighetschef Fredrik Lennartsson berättar om Vårdanalys utvärdering av patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård.

Vad är patientcentrering?

Hur mäter man patientcentrering?

Elizabeth Docteur, som tillsammans med Angela Coulter gjorde den första utvärderingen av patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård, berättar hur de gick tillväga.

Hur mäter man patientcentrering?

Patientcentrering i Sverige – så här ligger vi till

Elizabeth Docteur berättar om resultaten av utvärderingen av patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård.

Patientcentrering i Sverige

Hur kan man öka patientcentreringen i Sverige?

Utvärderingen pekar på sex förbättringsområden för att öka graden av patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård.

Hur kan man öka patientcentreringen i Sverige?’

Patientcentrering internationellt

Vad kan vi lära från andra länder? Angela Coulter berättar om Storbritanniens erfarenheter av patientcentreringsarbetet.

Patientcentrering internationellt

Dela sidan