Vi presenterar rapporten Lägesbild av den nationella cancerstrategin.