Mer hos andra

Vårdanalys granskar inte enskilda patientfall. Om du inte är nöjd med den vård eller behandling du har fått i ett enskilt fall ska du från och med 1 januari 2018 i första hand vända dig direkt till den vårdgivare som ansvarat för din vård.

Mer information om de nya rutinerna hittar du på Socialstyrelsens webbplats. Information till dig som patient och närstående finns även på 1177 Vårdguiden.

Dela sidan