Vi analyserar hur det offentliga åtagandet i vård- och omsorgssystemet gentemot medborgarna ska bibehållas. Därför genomför vi nu en enkätundersökning riktad till vår befolkningspanel. Syftet med enkäten är att öka kunskapen om befolkningens förväntningar på vården och äldreomsorgen samt att undersöka förutsättningarna för kompetensförsörjningen.

Är du medlem i vår befolkningspanel når du enkäten här. Sista svarsdatum är 25 september.

Har du funderingar över undersökningen eller befolkningspanelen, kontakta befolkningspanel@vardanalys.se.