Vi fokuserar på patientens , brukarens och medborgarens perspektiv

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys följer upp och analyserar verksamheter och förhållanden inom hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen ur patientens, brukarens och medborgarens perspektiv. Vi tar fram kunskapsunderlag och ger rekommendationer om vården och omsorgen. Rapporterna läses och används av beslutsfattare, nationellt och i regioner och kommuner.

Befolkningspanelen ska stärka patient-, brukar- och medborgarperspektivet

Vi har startat en befolkningspanel för att undersöka befolkningens åsikter om och erfarenheter av hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen. Informationen använder vi för att ta fram kunskapsunderlag till beslutsfattare för att utveckla och förbättra vården och omsorgen i Sverige. Det gör det möjligt för oss att ha ett ännu tydligare patient-, brukar- och medborgarperspektiv i vårt arbete.

Deltagarna i panelen får några gånger per år erbjudande om att svara på undersökningar inom olika aktuella ämnen. Svaren ges i ett webbaserat enkätverktyg.

Frågor och svar

Vem blir inbjuden att delta?

Inbjudan om att delta i panelen skickas till ett slumpmässigt urval av befolkningen. Även personer som deltagit i undersökningen International Health Policy Survey (IHP) har bjudits in att delta.

Jag har inte fått en inbjudan, kan jag anmäla mig ändå?

I dagsläget finns inte den möjligheten men det är något vi planerar för. Vi kommer att informera på vår webbplats när en sådan möjlighet finns.

Jag har fått en inbjudan att delta men jag har problem med att registrera mig

I det utskick du fick finns en länk för att anmäla dig till panelen. Om du har frågor kontakta info@vardanalys.se.

Hur kommer svaren användas?

Vi kommer använda panelen för att undersöka befolkningens åsikter om och erfarenheter av olika frågor som har med hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen att göra. Svaren på de frågorna använder vi för att ta fram kunskapsunderlag till beslutsfattare för att utveckla och förbättra vården och omsorgen i Sverige. Det gör det möjligt för oss att ha ett ännu tydligare patient-, brukar- och medborgarperspektiv i vårt arbete.

Här hittar du ett urval av tidigare rapporter med fokus på befolkningens perspektiv: