Befolkningspanelen stärker myndighetens medborgarperspektiv

Vårt uppdrag är att utveckla och förbättra vården och omsorgen i Sverige. Befolkningspanelen gör det möjligt för oss att ha ett tydligt patient-, brukar- och medborgarperspektiv i det arbetet. Genom undersökningar till panelen får vi information om befolkningens åsikter om och erfarenheter av hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen. Resultaten använder vi för att ta fram kunskapsunderlag till beslutsfattare.

Befolkningspanelen består av cirka 8 000 personer i åldern 18 år och äldre. Deltagarna bjuds in slumpmässigt genom postutskick till de adresser som finns registrerade i Statens person­adress­register (SPAR).

För frågor om befolkningspanelen, kontakta befolkningspanel@vardanalys.se.


Frågor och svar för dig som är medlem i befolkningspanelen

Om du undrar över något är du välkommen att ställa din fråga till befolkningspanel@vardanalys.se.

Jag vill se eller ändra mina uppgifter

Se eller ändra dina uppgifter i panelen.

Jag vill avregistrera mig från panelen

Avregistrera dig från panelen.

Hur hanteras mina svar och mina personuppgifter?

All data hanteras på säkra, krypterade servrar i Sverige av vår leverantör Artologik. Du hittar mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter här: Så här behandlar vi personuppgifter i befolkningspanelen.

Jag försöker logga in med Bank-id med det fungerar inte.

Prova att gå in på länken via en annan enhet, till exempel en dator eller surfplatta. Om du har Bank-id i mobilen kan du välja ”logga in med Bank-id på en annan enhet” och öppna Bank-id i mobilen. Du kan också prova att öppna länken i en annan webbläsare.

Om inget av detta fungerar rekommenderar vi att du tar kontakt med banken där du har ditt Bank-id.