Befolkningspanelen stärker myndighetens patient-, brukar- och medborgarperspektiv

Vårt uppdrag är att utveckla och förbättra vården och omsorgen i Sverige. Befolkningspanelen gör det möjligt för oss att ha ett tydligt patient-, brukar- och medborgarperspektiv i det arbetet. Genom undersökningar till panelen får vi information om befolkningens åsikter om och erfarenheter av hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen. Resultaten använder vi för att ta fram kunskapsunderlag till beslutsfattare.

Befolkningspanelen består av cirka 1 700 personer i åldern 18 år och äldre. Personerna har slumpmässigt bjudits in genom postutskick till de adresser som finns registrerade i Statens person­adress­register, SPAR. Rekrytering till panelen sker en gång om året och planen är att antalet deltagare i panelen ska öka de kommande åren.

Deltagarna i panelen får några gånger per år erbjudande om att svara på undersökningar inom olika aktuella ämnen. Svaren ges i ett särskilt anpassat digitalt enkätverktyg.

För frågor om befolkningspanelen, kontakta befolkningspanel@vardanalys.se.


För dig som är medlem i panelen

Pågående undersökning:
Hur vanligt är det att göra skönhetsbehandlingar?

Om du vill ändra dina uppgifter:
Ändra mina uppgifter i panelen.

Om du vill avregistrera dig från panelen:
Avregistrera mig från panelen.

Personuppgifter:
Så här behandlar vi personuppgifter i befolkningspanelen.