År 2020 påbörjades en statlig satsning för ta tillvara digitaliseringens möjligheter i äldreomsorgen. Den vanligaste digitala tekniken är trygghetslarm. Andra exempel på digital teknik är kamera för nattillsyn, eller teknik som hjälper en person att ta sin medicin, t.ex. genom att mata ut läkemedel vid rätt tid eller påminna om när det är dags. Vård- och omsorgsanalys har regeringens uppdrag att utvärdera överenskommelsen om digitalisering inom äldreomsorgen. Läs mer om överenskommelsen och uppdraget.

Som en del i vår utvärdering genomför vi en undersökning riktad till den befolkningen 65 år och äldre. Vi vill ta reda på mer om användning och uppfattningar om digital teknik. I samarbete med PRO och SPF Seniorerna genomför vi denna enkätundersökning som når ett slumpmässigt urval av föreningarnas medlemmar.

Svaren är viktiga eftersom det saknas tillgängliga datakällor om uppgifterna vi efterfrågar och frågorna vi ställer. Genom att delta i undersökningen bidrar du till kunskap om hur äldreomsorgen kan förbättras. Du som har fått enkäten hittar mer information om undersökningen och relevanta kontaktuppgifter i mejlet du fått med inbjudan till att delta i enkätundersökningen. Stort tack på förhand för din medverkan!

Var publiceras resultaten?

Resultaten från undersökningen publiceras på www.vardanalys.se under mars 2023.

Undrar du över något? Kontakta oss gärna!

Karl Holzwart Kristiansson: karl.holzwartkristiansson@vardanalys.se