Myndigheten för vård- och omsorgsanalys vill öka kunskapen om möjligheterna att behålla det offentliga åtagandet i hälso- och sjukvården till år 2040. Därför genomför vi enkätundersökningar riktade till sjukvårdsdirektörer eller motsvarande i landets alla regioner samt socialchefer i landets alla kommuner. En inbjudan har skickats ut till samtliga regioner och kommuner i Sverige.

Vår analys kommer att presenteras i en myndighetsrapport under våren 2024.

Undrar du över något? Kontakta oss gärna!

Johan Frisk: Johan.frisk@vardanalys.se

Erika Budh: Erika.budh@vardanalys.se