Statistiska centralbyrån (SCB) genomför på uppdrag av Vårdanalys en enkätundersökning om vad medborgare 18 år och äldre tycker om hälso- och sjukvården.

Vårdanalys har i uppdrag av regeringen att varje år genomföra den svenska delen av undersökningen International Health Policy Survey (IHP). Stiftelsen The Commonwealth Fund ansvarar för den internationella undersökningen som genomförs årligen i 11 olika länder. Social Science Research Solutions (SSRS) samordnar den internationella datainsamlingen.

Totalt har 9 000 slumpmässigt utvalda personer, 18 år och äldre, från befolkningen tillfrågats om att delta i undersökningen.

Du som har fått enkäten hittar mer information om undersökningen och relevanta kontaktuppgifter i brevet du fått med inbjudan till att delta i enkätundersökningen.

Om du deltagit i enkäten men vill återkalla ditt samtycke

Gå till formuläret för återkalla samtycke

Dela sidan