Statistiska centralbyrån (SCB) genomför på uppdrag av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys en enkätundersökning om hur befolkningen upplever att vården fungerar.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har i uppdrag av regeringen att varje år genomföra den svenska delen av undersökningen International Health Policy Survey (IHP). Stiftelsen The Commonwealth Fund ansvarar för den internationella undersökningen som genomförs årligen i 11 olika länder. Social Science Research Solutions (SSRS) samordnar den internationella datainsamlingen.

Du som har fått enkäten hittar mer information om undersökningen och relevanta kontaktuppgifter i brevet du fått med inbjudan till att delta i enkätundersökningen.

Om du deltagit i enkäten men vill återkalla ditt samtycke

Gå till formuläret för återkalla samtycke