Socialstyrelsen har under flera års tid arbetat för att främja användningen av arbetssättet Individens behov i centrum (IBIC). I dag använder 60–70 procent av landets kommuner IBIC i någon del av socialtjänsten. Men införandet och användningen av IBIC ser olika ut och det saknas en samlad bild av arbetssättets effekter.

Regeringen har gett oss på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att utvärdera IBIC ur ett brukarperspektiv och ett organisationsperspektiv. Vi vill därför ställa några frågor till er i kommunernas socialtjänst om hur ni arbetar i dag, oavsett om ni använder IBIC eller inte. Vi är även intresserade av hur ni resonerat kring att införa IBIC eller inte, samt vilka eventuella effekter det fått hos kommunerna som använder arbetssättet.

Dina svar är viktiga som underlag för beslutfattare om hur arbetet med IBIC behöver utvecklas utifrån brukarnas, närståendes och verksamhetens perspektiv.

Vi hoppas att du vill och har tid att bidra till att ge en så fullständig bild som möjligt av kommunernas erfarenheter av och lärdomar om IBIC som arbetssätt.

Enkäten vänder sig till kommunernas handläggarchefer, chefer för myndighetsutövning inom omsorgen eller motsvarande. Den är frivillig att besvara och du får gärna ta hjälp av kollegor.

Du hittar mer information om projektet här:

Utvärdering av IBIC – Individens behov i centrum

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om studien

För frågor om undersökningen eller frågornas innehåll, kontakta projektledare Eva Hagbjer:
E-post: eva.hagbjer@vardanalys.se
Telefon: 08-690 41 37