En hand som håller en kompass.

På Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får du som praktikant möjlighet att komma nära frågor som berör alla – vi arbetar med att ta fram policyrelevanta beslutsunderlag kring några av framtidens viktigaste välfärdsfrågor. Varje år publicerar vi ett 15-tal rapporter. Vi jobbar vanligen med våra analyser och utredningar under 10–16 månader.

Vad kan vi erbjuda?

Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsmiljö där resultatet av arbetet uppmärksammas och bidrar till utvecklingen av vård- och omsorgssektorn. Som praktikant får du möjlighet till kompetensbyggande inom både våra sakområden och olika metoder. Vi är en förhållandevis liten myndighet, vilket gör att du som praktikant får god insikt i hur en statlig myndighet fungerar och styrs.

Som praktikant kommer du att vara placerad på analysavdelningen. Du får delta i det praktiska utredningsarbetet i någon eller några av våra utredningar under handledning av erfarna utredare. Liksom andra myndigheter och offentliga aktörer svarar vi på remisser och du kommer under din praktiktid även att få insikt i det arbetet. Du kommer också att delta i myndighetens enhetsmöten, diskussioner kring nya projekt och olika utvecklingsarbeten som pågår på myndigheten.

Dina kvalifikationer

Vi tar emot praktikanter som är inne i den senare delen (på masternivå) av utbildningsprogram inom statsvetenskap, sociologi, nationalekonomi eller något annat ämne som är relevant för myndighetens analysarbete. Förutsättningen är att praktiken är poänggrundande och studiemedelsberättigande. Vi vill att du har möjlighet att praktisera 15–20 veckor eller längre. Praktiken är inte en anställning. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys betalar inte ut någon ekonomisk ersättning.

Så här ansöker du

Du ansöker om praktikplats genom att skicka ditt cv och personliga brev märkt med diarienummer 51/2023 till e-postadress registrator@vardanalys.se. Sista ansökningsdag är fredagen den 24 mars 2023.

Om du har frågor

Marianne Svensson, projektdirektör, telefon 08-690 41 40, marianne.svensson@vardanalys.se