Praktik vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys följer upp och analyserar hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Myndigheten tar fram policy-relevanta kunskapsunderlag och rekommendationer till beslutsfattare om hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens funktionssätt och styrning. Vi erbjuder nu studerande praktik under höstterminen 2020.

På Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får du som praktikant möjlighet att arbeta med frågor som berör alla – vi arbetar med att ta fram policyrelevant beslutsunderlag kring några av framtidens viktigaste välfärdsfrågor. Varje år publicerar vi mellan 10-15 rapporter. Vi jobbar vanligen med våra analyser och utredningar under 10-16 månader.

Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsmiljö där resultatet av arbetet uppmärksammas och bidrar till utvecklingen av vård- och omsorgs­sektorn. Som praktikant får du möjlighet till kompetensbyggande inom både våra sakområden och olika metodområden. Vi är en förhållandevis liten myndighet, och detta gör att du som praktikant får god insikt i hur en statlig myndighet fungerar och styrs.

Arbetsuppgifter

Som praktikant kommer du att vara placerad på analysavdelningen. Du får delta i det praktiska utredningsarbetet i någon eller några av våra utredningar under handledning av erfarna utredare. Liksom andra myndigheter och offentliga aktörer, svarar vi på remisser, och du kommer under din praktiktid även att få insikt i det arbetet. Du kommer också att delta i myndighetens interna arbete såsom enhetsmöten, diskussioner kring nya projekt och olika utvecklingsarbeten som pågår på myndigheten.

Kvalifikationer

Vi tar emot praktikanter som är inne i den senare delen (på masternivå) av utbildningsprogram inom statsvetenskap, sociologi, nationalekonomi eller något annat ämne som är relevant för myndighetens analysarbete. Förutsättningen är att praktiken är poänggrundande och studiemedels­berättigande. Vi vill att du har möjlighet att praktisera 15–20 veckor eller längre. Praktiken är inte en anställning. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys betalar inte ut någon ekonomisk ersättning.

Ansökan

Du ansöker om praktikplats genom att skicka ditt CV och personliga brev märkt med diarienummer 4061/2020 genom att skicka din ansökan till e-postadress registrator@vardanalys.se. Sista ansökningsdag är den 3 mars 2020.

Kontaktperson

Marianne Svensson, projektdirektör
Telefon: 08-690 41 40
E-post: marianne.svensson@vardanalys.se

Dela sidan