Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, är ordförande i den kommitté som på regeringens uppdrag ska ta fram beslutsunderlag som möjliggör ett stegvis och långsiktigt införande av ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården. Uppdraget ska redovisas senast den 2 juni 2025.

– Det centrala i arbetet är att utgå från patientperspektivet. Frågan om hälso- och sjukvårdens huvudmannaskap är stor och komplex, och att det är en parlamentarisk kommitté som tillsätts visar hur viktig frågan är, säger Jean-Luc af Geijerstam.

Om direktivet på Socialdepartementets webbplats: Ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården (dir. 2023:73)