Enligt Vård- och omsorgsanalys är den samlade bilden nedslående för svensk del – resultaten visar en vård som har långa väntetider och där samordningen och stöden till personer med komplexa sjukdomsbilder inte alltid fungerar. Sverige har också lägst personlig kontinuitet i kontakterna mellan patient och vårdpersonal, trots att personer med en ordinarie läkare eller sjuksköterska har genomgående bättre erfarenheter av sin vård jämfört med dem som endast har en ordinarie mottagning.

Samtidigt menar Vård- och omsorgsanalys att regeringens nyligen aviserade mål om att hela befolkningen ska ha en fast läkarkontakt i dagsläget är orealistiskt, bland annat på grund av personalbrist inom primärvården.

En av rekommendationerna till regeringen och regionerna är att se till att arbetet med att öka andelen fasta vårdkontakter sker utifrån behov och nytta.

Läs debattartikeln på DN Debatt.

Läs rapporten Vården ur befolkningens perspektiv 2020.