Rapportomslag

Statsbidrag för insatser inom förlossningsvården och primärvården

Fyra överenskommelser har träffats mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). De innebär främst att regionerna får särskilda statsbidrag för insatser inom förlossningsvården och primärvården. Regionerna har stor frihet att prioritera vad de vill använda dem till utifrån sina lokala och regionala behov. Vi har följt upp och analyserat överenskommelserna för åren 2015–2019. Vi har också gjort en enkätundersökning som besvarats av närmare 2 000 kvinnor som fött barn 2014–2019.

Rapport 2020:11 Förlösande för kvinnohälsan?

Avgiftsfri mammografi för ett stärkt deltagande

Mammografiscreening berör en stor del av befolkningen – nästan en miljon personer per år. I Sverige är deltagandet högt – drygt 80 procent av de kvinnor som kallas till screening kommer på besöket. Men kvinnor i socioekonomiskt utsatta områden och grupper går i lägre utsträckning än andra på sitt mammografibesök. Därför infördes avgiftsfrihet den 1 juli 2016, som ett försök att stärka deltagandet i de grupperna. Vi har undersökt om fler kvinnor kom på sin mammografiundersökning efter att den blev avgiftsfri, särskilt i grupper med sämre socioekonomiska förutsättningar.

Rapport 2020:12 Avgiftsfri mammografi

Kostnadsfria preventivmedel för att värna unga kvinnors sexuella hälsa

Kostnadsfria preventivmedel till unga under 21 år infördes i hela landet år 2017. Syftet var att värna unga kvinnors rätt till sexuell hälsa utan oönskade graviditeter. Lagändringen motiverades med att det finns forskning som visar att gratis preventivmedel kan vara viktigt för att minska antalet oönskade graviditeter bland unga. Vi har analyserat statistik över uthämtade preventivmedel samt aborter och tonårsfödslar för att utvärdera effekterna av kostnadsfriheten.

Rapport 2020:13 Kostnadsfria preventivmedel till unga

Tidigare rapporter från utvärderingen

Rapport 2018:2 I väntans tider

Rapport 2019:4 Olik eller ojämlik?