Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. De brister vi känner till är listade under rubriken ”Innehåll som inte är tillgängligt”.

Du kan framföra synpunkter till oss

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Du kan anmäla vår hantering till DIGG

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du anmäla det till DIGG.

Gör en anmälan om bristande tillgänglighet på DIGGs webbplats

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

PDF-dokument

Följande problem kan finnas i våra PDF-dokument. Vi åtgärdar dessa brister eller erbjuder alternativa format av dokumenten vid behov.

 • PDF-dokument som publicerats före 23 september 2018 är inte tillgänglighetsanpassade. Vi tillgänglighetsanpassar eller erbjuder alternativa format av dokumenten vid behov.
 • PDF-dokument som publicerats efter 23 september 2018 är bearbetade för ökad tillgänglighet men följande problem kan finnas:
  • Läsordningen kan vara felaktig.
  • Bilder kan sakna eller ha felaktiga textalternativ.
  • Färger i figurer och diagram kan ha för lågt inbördes kontrastvärde.
  • Tabeller kan sakna rad- och kolumnrubriker.

Sammanfattningar av våra rapporter som webbpresentationer

En del av våra rapporter sammanfattas på webbplatsen som bläddringsbara presentationer med tillhörande nedladdningsbara PDF-dokument. Dessa presentationer med tillhörande PDF-dokument betraktar vi som mediealternativ till text och är inte fullt ut tillgänglighetsanpassade.

Videofilmer och videospelaren

 • Videofilmer som publicerats före den 23 september 2020 saknar undertextning och syntolkning.
 • Information om videospelarens funktioner är inte tillräckliga. Spelaren är en tredjepartslösning som ligger utanför vår kontroll och vi kan inte påverka dess funktionalitet. Vi planerar inte att byta ut videospelaren för närvarande.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från vardanalys.se som inte är tillgängligt för dig men som är undantaget från lagens tillämpningsområde kan du meddela oss. Vi gör då en bedömning om vi kan möta din förfrågan.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Oskäligt betungande anpassning

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Vi har inte åtgärdat bristande färgkontraster mellan vissa delar av figurer och diagram i PDF-dokument publicerade före den 23 september 2020. Vid behov erbjuder vi användaren alternativa versioner av detta innehåll.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har låtit en utomstående expert granska webbplatsen och utforma en åtgärdsplan för webbtillgänglighetsanpassning. Anpassningarna genomfördes under augusti 2020. Efter anpassningarna använde vi självskattning och ett webbaserat verktyg för att testa webbtillgängligheten.

Redogörelsen uppdaterades senast den 18 september 2020.

Dela sidan