Anders Anell

Ekonom och professor i hälso- och sjukvårdens organisation och ekonomistyrning vid Lunds universitet. Tidigare chef för Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi i Lund, IHE.