Barbro Sjölander

Barbro Sjölander

Ordförande i Nätverket mot Gynekologisk cancer samt
ordförande i Patient och närståenderådet vid RCC Stockholm Gotland. Sitter även som styrelsemedlem i Folktandvården i Stockholms län AB.

Dela sidan