Elisabeth Wallenius

Elisabeth Wallenius

Ordförande för Funktionsrätt Sverige samt ordförande och grundare av Riksförbundet Sällsynta diagnoser. Har under hela sitt yrkesliv arbetat inom området funktionshinder, som arbetsterapeut och som förtroendevald.

Dela sidan