Elisabeth Wallenius

Ordförande och grundare av Riksförbundet Sällsynta diagnoser. Har under hela sitt yrkesliv arbetat inom området funktionshinder, som arbetsterapeut och som förtroendevald.

Dela sidan