Eva Fernvall

Styrelseordförande för Inera. Vice ordförande Karolinska universitetssjukhuset. Tidigare kommunikationsdirektör på Apoteket AB och förbundsordförande för Vårdförbundet.