Håkan Ceder

Ordförande för Allmänna arvsfonden. Tidigare anställd på Socialdepartementet som regeringens särskilde utredare för bland annat barns och ungas rätt vid tvångsvård samt departementsråd och chef för äldre- och handikappenheten och hälso- och sjukvårdsenheten.