Håkan Ceder, ledamot

Håkan Ceder

Ordförande för Allmänna arvsfonden. Tidigare anställd på Socialdepartementet som regeringens särskilde utredare för bland annat barns och ungas rätt vid tvångsvård samt departementsråd och chef för äldre- och handikappenheten och hälso- och sjukvårdsenheten.

Dela sidan