Per Molander.

F.d. generaldirektör vid Inspektionen för socialförsäkringen