Tidigare seminarier

2017-08-31

Hur vi kan få förbättringar att bli bestående och möta morgondagen på ett långsiktigt hållbart sätt

Vårdanalys bjöd den 31 augusti 2017 in till se...

2015-12-08

Debatt om digital vårddata på Medicinska riksstämman

Under Medicinska riksstämman anordnade Vårdanalys ett seminarium om personlig integritet och digital information i vård och forskning. D...

2015-12-08

Debatt om nationella riktlinjer på Medicinska riksstämman

Det behövs ett mer strukturerat och effektivt kunskapsstöd. Det var deltagarna överens om vid ett seminarium om nationella riktli...

2015-07-06

Sjukt engagerad – hur ser framtidens patient- och funktionshinderrörelse ut?

Den 30 juni presenterade Vårdanalys rapporten "Sjukt engagerad – en kartläggning av patient- oc...

2015-07-06

Efter 20 år med vårdgaranti: Vad krävs för att minska vårdens väntetider?

Vårdanalys rapport ”Varierande väntan på vård – analys och uppföljning av den nationella vårdga...

2015-07-06

Sverige har den patientsäkerhet vi förtjänar – är vi nöjda med det?

Vårdanalys och Vinnvård anordnade ett seminarium om patientsäkerhet i Almedalen 2 juli 2015.

2015-01-28

Plenum vid Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 2015

I slutet av 2014 publicerade Vårdanalys rapporten ”Registrera flera eller analysera mera” en första utvärdering av satsningen på de nati...

2014-12-22

De osynliga patienterna?

Under Medicinska riksstämman 2014 anordnade Vårdanalys ett seminarium om vårdens utmaningar och om hur patienten kan delta mer i vården. Panelen såg många möjligheter för hur patientperspek...

2014-10-09

Vad kan Sverige lära av andra länders sätt att styra och organisera hälso- och sjukvården?

Under hösten 2014 kommer Vårdanalys att publicera en rapport om hur ...

2014-10-09

Hur kan den högspecialiserade vården koncentreras med utgångspunkt i patienternas behov?

I rapporten Centralisering med patienten i centrum utvärderade Vårdanalys d...

2014-10-09

Hur ska klinikläkemedelsprojektet utvecklas för att säkerställa en mer jämlik vård?

Från Vårdanalys seminarium 2014: Vårdanalys visade i rapporten Värdefullt men ...

2014-10-09

Utvecklingsarbeten för att bättre tillvarata vårdpersonalens tid och kompetens

Från Vårdanalys seminarium 2014: I rapporten Ur led är tiden identifierade Vårdanalys fyra u...