2014-10-09

Hur kan den högspecialiserade vården koncentreras med utgångspunkt i patienternas behov?

I rapporten Centralisering med patienten i centrum utvärderade Vårdanalys d...

2014-10-09

Hur ska klinikläkemedelsprojektet utvecklas för att säkerställa en mer jämlik vård?

Från Vårdanalys seminarium 2014: Vårdanalys visade i rapporten Värdefullt men ...

2014-10-09

Utvecklingsarbeten för att bättre tillvarata vårdpersonalens tid och kompetens

Från Vårdanalys seminarium 2014: I rapporten Ur led är tiden identifierade Vårdanalys fyra u...

2014-10-09

Hur kan den nationella strategin förbättra vården för personer med kronisk sjukdom?

Från Vårdanalys seminarium i augusti 2014: Rapporten VIP i vården? kom under våren...

2014-04-01

Hur har tillgängligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och Kömiljarden?

För en stor del av befolkningen har tillgäng...

2013-12-13

Vad gör doktorn på jobbet?

Det finns en stor potential i att använda läkarnas tid och kompetens på ett bättre sätt. Det var den samlade panelen överens om på Vårdanalys seminarium den 6 december 2013 på den Me...

2013-08-26

Ole, dole, doff i vårdvalet?

En stor majoritet av allmänheten känner till att den har möjlighet att välja vårdcentral men få söker information när de ska välja. Det visar en ny utvärdering från Vårdanalys som ...

2013-08-26

Hur kan vården centraliseras med patienten i centrum?

Det finns en stor samsyn om att centralisering av den högspecialiserade sjukvården är ett måste för att svensk hälso- och sjukvård ska kun...

2012-12-13

Debatt om patientcentrering på Medicinska riksstämman

Patienterna ger låga betyg till svensk sjukvård för att den inte är patientcentrerad och det krävs mycket arbete för att få till en förä...

2012-11-30

Debatt om Öppna jämförelser på Medicinska riksstämman

Vårdanalys utvärdering av Öppna jämförelser presenterades vid ett seminarium den 28 november 2012 på Riksstämman. Debattdeltagarna ...

2012-07-05

Varför lyssnar inte vården på patienten?

Den svenska hälso- och sjukvården måste bli bättre på att sätta patienten i centrum. Det konstaterades under Vårdanalys fullsatta seminarium den 3 juli 2012...