Omställning pågår – så skapas en personcentrerad hälso- och sjukvård på alla nivåer

Välkommen till ett seminarium där vi tillsammans med inbjudna internationella experter presenterar och diskuterar Vårdanalys nya rapport och den senaste forskningen om personcentrerad hälso- och sjukvård.

målar ränder på zebra

Svensk hälso- och sjukvård har en outnyttjad potential i att bättre ta tillvara patienters erfarenheter och resurser. Vården utgår i för liten utsträckning från patientens perspektiv. Är lösningen en mer personcentrerad vård? Vilka förändringar behövs? Vad kan chefer och ledare göra för att bidra till att vården blir mer personcentrerad?

På seminariet sammanfattar vi det internationella forskningsläget kring strategier för personcentrering på olika nivåer i hälso- och sjukvården och föreslår ett ramverk för hur man kan arbeta för att öka personcentreringen. Vi diskuterar också vad du och din organisation kan göra redan i dag för att bidra till utvecklingen.

Ett urval ur programmet:

  • Listening to People: measuring views, experiences and perceptions. Angela Coulter, senior research scientist, Oxford University
  • Personliga betraktelser om betydelsen av personcentrering. Med bl.a. Mikaela Javinger, föreläsare och skribent med egna erfarenheter av psykisk ohälsa
  • Achieving Person-Centred Health Systems: evidence, strategies, and challenges. Ellen Nolte, huvudredaktör för forskningsantologin om personcentrerade hälso- och sjukvårdssystem
  • Så skapar ledare på olika nivåer förutsättningar för personcentrering. Med bl.a. Elisabet Fransson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Dalarna, Helena Gustavsson verksamhetschef, vårdcentralen Linden, Sörmland, Anders Henriksson, ordförande landstingsstyrelsen (S), Kalmar län.

Fullständigt program kommer!

Seminariet kommer att webbsändas. Webbsändningen kräver ingen föranmälan. Den nås via vår webbplats den 14 november.

Tid: Onsdagen 14 november kl. 10.00-15.30. Frukost serveras från kl. 9.30. Lunch och eftermiddagsfika ingår också.
Plats: Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm
Anmälan: Antalet platser är begränsat. Inbjudan är personlig.

anmälnings-knapp

Dela sidan