Akutsjukvårdens organisation och nivåstrukturering

Akutsjukvården organiseras på olika sätt i landet. Bland annat skiljer sig bemanning, specialisering och arbetssätt stort mellan olika akutmottagningar. Vi kommer att genomföra en nationell kartläggning av hur akutmottagningarna organiseras och nivåstruktureras, något som i dag saknas.

Släpps: Okt 2018

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

Traditionellt har akutmottagningar bemannats med läkare från sjukhusets övriga kliniker. Men på senare tid har organisation och arbetssätt på flera akutmottagningar förändrats, något som till viss del kan bero på att akutsjukvård har införts som läkarspecialitet i Sverige. Det finns även en utveckling mot att i högre grad koncentrera högspecialiserad vård, vilket också kan påverka möjligheten att omhänderta akuta tillstånd.

För att kartlägga akutsjukvårdens organisation kommer vi att genomföra en enkätstudie som riktar sig till alla akutmottagningar i Sverige. Vi kommer också att genomföra intervjuer med representanter från samtliga landsting och regioner.

Taggar

Akutsjukvård

Dela sidan