Vård- och omsorgsanalys arbetar både med egeninitierade projekt och regeringsuppdrag. I analysplanen beskriver vi inriktningen för den egeninitierade verksamheten.

När vi tar fram analysplanen gör vi en omvärldsanalys och har en nära dialog med vårt patient- och brukarråd. De frågor vi väljer att arbeta med ska vara särskilt angelägna att studera. Det kan handla om frågor som rör utsatta grupper, omotiverade skillnader, eller som berör ett stort antal personer eller har betydande påverkan, exempelvis ekonomiskt. Det kan också vara områden där vi vet att det finns betydande kunskapsluckor.

Analysplanen för 2022 publiceras 2 februari.