Patientsamtal

Befolkningens förtroende för hälso- och sjukvården

En grundläggande förutsättning för ett väl fungerande hälso- och sjukvårdssystem är att befolkningen känner förtroende för vården, men i dag saknas ett samlat kunskapsunderlag i ämnet. Vi kommer därför att sammanställa och fördjupa kunskapen om befolkningens förtroende för vården.

Släpps: Aug 2018

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

På senare tid har vi sett tecken på att förtroendet för hälso- och sjukvården förändras. Dessutom varierar förtroendet mellan olika grupper och delar av landet. Men olika mätningar visar olika resultat och förtroendet tycks skilja sig åt beroende på vilken del av vården man frågar om. Beslutsfattare på nationell och regional nivå har svårt att agera strategiskt utan en samlad bild av utvecklingen.

Vi kommer att undersöka vad som bygger förtroende för hälso- och sjukvården och ge förslag på hur man på policynivå kan arbeta för ett långsiktigt hållbart förtroende. Vi kommer bland annat att sammanställa forskning, analysera data från förtroendemätningar och genomföra panelstudier.

Projektet redovisas sommaren 2018.

Dela sidan