ipad hand

Befolkningens värdering av digitala vårdbesök

Hur värderar befolkningen digitala vårdbesök inom primärvården? Finns det skillnader mellan hur olika grupper värderar digitala vårdbesök? Vad beror skillnaderna i sådana fall på och hur kan digitala vårdbesök utvecklas?

Publiceras 04 feb 2020

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

Antalet digitala vårdbesök, där diagnostik och behandling sker på distans via textmeddelande, telefon eller videosamtal, har ökat snabbt på kort tid och kommer sannolikt att bli ännu vanligare i framtiden. Från juni 2016 till mars 2018 var ökningen över 3 000 procent. Men det saknas kunskap om hur besöksformen bör utformas utifrån befolkningens perspektiv. Därför är det angeläget att identifiera vilken typ av digital vård som behövs och efterfrågas.

I detta projekt analyserar vi befolkningens erfarenheter av digitala vårdbesök. Vi undersöker hur befolkningen värderar olika former av digitala besök vid olika sjukdomstillstånd samt när man föredrar digital vård framför fysisk vård. Vi försöker även identifiera om det finns skillnader mellan hur olika befolkningsgrupper värderar digitala vårdbesök utifrån till exempel bostadsort och hälsotillstånd.

Dela sidan