mobiltelefon

Digitala stöd och teknik i cancervården

Hur kan digitala stöd bidra till att en mer jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård med ökad delaktighet för patienter? Vilka behov av digitala stöd har patienter respektive professioner i cancervården?

Planerad publicering 30 sep 2019

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

Prognoser visar att allt fler kommer att diagnostiseras med cancerdiagnoser i framtiden, men också att dödligheten minskar och att fler kommer leva med en kronisk cancer. En ökande digital mognad innebär samtidigt att både patienter och professioner ställer allt högre krav på hälso- och sjukvårdens digitala utveckling – en utveckling som bär på stora möjligheter om den kan tas tillvara på rätt sätt.

Vi undersöker patienternas respektive professionernas behov av digitala stöd under vårdprocessen samt vilka typer av tekniska lösningar och infrastruktur som krävs för att sådana stöd ska kunna tillhandahållas. Vi analyserar också hur styrningen av den digitala utvecklingen i cancervården behöver utformas för att ta tillvara den potential som finns och bidra till en bättre cancervård för patienten.

Regeringsuppdraget publiceras i september 2019.

Dela sidan