äldre man ipad

Effektivitet och jämlikhet i konsumtion av digitala vårdbesök

Hur påverkar digitala vårdbesök samhällets kostnader? Leder besöksformen till ökad effektivitet i hälso- och sjukvården och hur påverkas vårdens jämlikhet?

Planerad publicering kvartal 1 2021

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

En åldrande och alltmer heterogen befolkning innebär att allt fler har kroniska sjukdomar och komplexa vårdbehov. Samtidigt innebär ett ökat välstånd att förväntningarna på vården stiger.

Potentiellt sett skulle digitala vårdbesök kunna avlasta och effektivisera hälso- och sjukvården. Men en rad frågor återstår att besvara, exempelvis hur användandet ser ut – skiljer det sig mellan olika patientgrupper och i så fall hur? Det saknas också kunskap om hur de digitala vårdbesöken påverkar dels nyttjandet av fysiska vårdbesök och dels de samlade hälso- och sjukvårdskostnaderna.

Vårdanalys genomför nu ett projekt där vi analyserar användandet av digital vård. Syftet med projektet är att bidra med ett kunskapsunderlag för att utveckla besöksformen ur ett patient- och medborgarperspektiv.

Projektet kommer att redovisas under 2020.

Dela sidan