flicka med läkare

En mer patientcentrerad vård: vad kan vi lära av andra länder?

Intresset för att stärka patientens ställning i vården är stort. Samtidigt saknas tydliga strategier, modeller och stöd för ett systematiskt förbättringsarbete och lärande. Ett sätt att öka utvecklingstakten är att undersöka vad Sverige kan lära av andra länder.

Släpps: Sep 2018

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

Att organisera och driva vården ur patientens perspektiv blir alltmer avgörande för en god, effektiv och jämlik vård. I takt med att allt fler lever allt längre ökar behovet av samordning, delaktighet och kontinuitet i vården. Samtidigt utmärker sig Sverige med svaga resultat i internationella undersökningar av hur patienter upplever mötet med sjukvården. Svensk hälso- och sjukvård präglas också i flera avseenden av ett bristande patientperspektiv.

För att undersöka vad Sverige kan lära av andra länder har vi inlett ett samarbete med the European Observatory on Health Systems and Policies. Med hjälp av ledande internationella forskare kartläggs och utvärderas patientcentreringsstrategier i flera olika länder. Fokus ligger på hur medborgare och patienter kan involveras för att bidra till att vården utvecklas på ett sätt som stärker patientens ställning.

Dela sidan