Kvinna i rullstol

En stärkt kompetensförsörjning inom vård och omsorg

Finns det personal med rätt kompetens för vården och omsorgen? Och finns det skillnader mellan verksamheter eller delar av landet som påverkar möjligheten till en god och kontinuerlig omsorg och hälso- och sjukvård?

Publiceras 26 nov 2019

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

Kompetensförsörjning är en viktig strategisk fråga ur ett patient- och brukarperspektiv. Vi analyserar vårdens och omsorgens kompetensförsörjning genom fördjupade studier av några yrkesgrupper där det råder särskilda utmaningar.

Handläggare i socialtjänstens myndighetsutövning

Socialtjänstens myndighetsövning, med socialsekreterares och biståndshandläggares utredningar som grund, spelar en central roll för samhällets mest utsatta grupper. År 2014 skärptes kraven på handläggarnas kompetens inom barn och ungdomsvården. Sedan dess har den pågående översynen av socialtjänstlagen gjort frågan om kompetenskraven i övrig myndighetsutövning alltmer aktuell.

Samtidigt rapporterar över hälften av socialcheferna att det är svårt att rekrytera handläggare till kommunernas myndighetsutövning. Särskilt stora svårigheter är det inom barn och ungdomsvården. Vi studerar dagens bemanning och vilken kompetens handläggarna har för att lämna rekommendationer om utvecklingsområden för en mer strategisk kompetensförsörjning i socialtjänstens myndighetsutövning.

Projektet kommer att redovisas under hösten 2019.

Den första rapporten, Allmän tillgång? analyserar tillgången till läkare i första linjens vård och publicerades i augusti 2018.

Dela sidan