två läkare

En stärkt kompetensförsörjning inom vård och omsorg

Kompetensförsörjningen är grundläggande för en god och kontinuerlig omsorg och hälso- och sjukvård, men i dag finns kompetensbrister på flera håll. Därför kommer vi att analysera hur en mer pålitlig och ändamålsenlig kompetensförsörjning kan utvecklas genom insatser på nationell och lokal nivå.

Släpps: Sep 2018

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

 

Vi analyserar vårdens och omsorgens kompetensförsörjning genom fördjupade studier av några yrkesgrupper där det råder särskild brist. Den första är specialistläkare i primärvården. År 2000 satte regeringen som mål att det skulle finnas en heltidsarbetande allmänläkare i primärvården per 1 500 invånare till år 2010. Men trots målet att satsa på allmänläkare visar Socialstyrelsens statistik att antalet specialister i allmänmedicin ökat långsammare än både andra specialistläkare och läkare generellt.

Vi kommer att undersöka dels vad som karakteriserar bristen på specialistläkarkompetens i primärvården och vad som ligger bakom den, dels hur nationella och lokala aktörer arbetar för att minska eller hantera bristen. Studien kommer sedan att ligga till grund för rekommendationer om viktiga utvecklingsområden för en mer strategisk kompetensförsörjning.

Vi kommer att redovisa projektets första del, med fokus på specialistläkare i primärvården, efter sommaren 2018.

Dela sidan