sjukhuskorridor

Extern sponsring av offentligt finansierad hälso- och sjukvård

Vi har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga förekomsten av extern sponsring av offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Vi ska också analysera eventuella konsekvenser av sponsringen samt hur den förhåller sig till gällande lagar och regler.

Släpps: Okt 2018

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har i en skrivelse till regeringen pekat på behovet av ytterligare kunskap om förekomsten av vårdsponsring, till exempel privata aktörer som finansierar utrustning inom vården. Smer pekar också på etiska problem som kan uppstå när externa aktörer ger medel till den offentligt finansierade hälso- och sjukvården. Det kan exempelvis handla om sponsring av specifika metoder eller utrustning som hör ihop med en produkt eller tjänst företaget säljer.

Vi kommer att redovisa uppdraget till regeringen senast den 1 oktober 2018.

Dela sidan