Under 2020 minskade både efterfrågan och utbudet på annat än covid-19-vård till följd av pandemin. Många i befolkningen avstod från eller väntade med att söka vård för att inte belasta sjukvården eller av rädsla för att smittas av covid-19. Sjukvården har även behövt ställa om sin verksamhet för att omhänderta patienter med covid-19.

Vi har i rapporten I skuggan av covid-19 undersökt förändringarna i befolkningens vårdkonsumtion till följd av pandemin under 2020. I det här PM:et följer vi upp de förändringar i vårdkonsumtionen som skett under 2021 som en konsekvens av pandemin. Vi undersöker hur efterfrågan och utbud på vård har förändrats utifrån befolkningens perspektiv.