Äldre kvinnor i korridor

Förbättrad nationell uppföljning av hälso- och sjukvården

Vilken information och vilket underlag behöver regeringen för att få bättre möjligheter än idag att löpande, systematiskt och översiktligt kunna följa hälso- och sjukvårdens jämlikhet, kvalitet och effektivitet?

Släpps: apr 2019

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

Vi har fått i uppdrag av regeringen (S2018/03916/FS) att lämna förslag på hur den nationella uppföljningen av hälso- och sjukvården kan utvecklas för att bättre kunna följa vårdens kvalitet och jämlikhet.

Enligt uppdraget ska vi föreslå hur patientrapporterade utfalls- och upplevelsemått (PROMs och PREMs) kan användas i nationell uppföljning på ett ändamålsenligt sätt. Vi ska också redovisa vad som är extra viktigt att följa utifrån ett patientperspektiv och välja ut 5-10 indikatorer som är av särskild vikt för jämlik vård ur ett patientperspektiv. För dessa indikatorer ska resultatet presenteras tillsammans med djupare analyser av förklaringsfaktorer till utfallet.

Projektet ska redovisas till regeringen i slutet av mars 2019.

Dela sidan