Kvinna använder laptop i kök hemma

Förskrivning av icke medicintekniska produkter som hjälpmedel

Hur påverkar den tekniska utvecklingen vad som kan fungera som hjälpmedel? Kan en surfplatta eller en mobiltelefon vara ett hjälpmedel? Vad innebär det för brukare, förskrivare och sjukvårdens huvudmän?

Publiceras 14 maj 2020

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

Idag kan vanliga konsumentprodukter som surfplattor och smarta mobiltelefoner fungera som hjälpmedel för en patient eller brukare med funktionsnedsättning. Men konsumentprodukter har inte samma säkerhetskrav på sig som ett särskilt framtaget hjälpmedel och ansvaret vid eventuella fel är inte lika tydligt. Varje landsting och kommun bestämmer om konsumentprodukter ska förskrivas som hjälpmedel till patienter och brukare och detta varierar idag mellan olika delar av landet.

I ett regeringsuppdrag ska vi kartlägga hur förskrivningen varierar mellan olika delar av landet och försöka ta reda på orsaken till variationen. Vi kommer att fråga brukare, förskrivare och huvudmännen hur de ser på konsumentprodukter som hjälpmedel, hur vanligt förekommande det är att sådana hjälpmedel förskrivs av hälso- och sjukvården samt vad det har för ekonomiska konsekvenser för huvudmännen. Vi kommer också att fråga om förskrivarna ger råd och stöd kring konsumentprodukter som brukarna köper själva.

Dela sidan