Vi ska bland annat belysa hur olika länder valt att organisera sig för att kunna lagra och använda hälsodata för olika ändamål. I kartläggningen ingår också att beskriva olika reformer och investeringar som genomförts i syfte att främja nationell infrastruktur kopplat till hälsodata och precisionsmedicin.

Detta är ett tillägg till det regeringsuppdrag kring precisionsmedicinens påverkan på hälso- och sjukvården som vi redovisade i maj 2021. Se rapporten Genvägen till ökad precision.