Människor som korsar en gata

Horisontell jämlikhet i vården

Det övergripande målet med projektet är att stärka arbetet för en behovsstyrd och jämlik vård. Projektet ska ge ett kunskapsunderlag för hur hälso- och sjukvården styr efter de olika behov som finns i olika sjukdomsgrupper.

Publiceras 12 jun 2020

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

Kartläggningen omfattar följande delar:

  • Vad innebär horisontell jämlikhet och vad säger lagstiftningen?
  • Hur har vårdens förutsättningar att tillgodose behoven inom olika sjukdomsgrupper utvecklats över tid?
  • Hur arbetar regionerna med prioriteringar mellan olika sjukdomsgrupper och vilka förutsättningar för prioriteringarna ger den statliga styrningen?

Dela sidan