två personer i möte

Hur kan utvecklingsprojekt bidra till långsiktig utveckling och lärande?

Kraven på en högre förändringstakt ökar i både socialtjänsten och hälso- och sjukvården, men utvecklingen sker inte i den omfattning som behövs. Vi vill därför undersöka hur utvecklings- och pilotprojekt kan bidra till att skapa långsiktigt hållbar utveckling och lärande.

Släpps: Aug 2018

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

Vi vet att utvecklingsprojekt är en mycket vanlig form för utvecklingsarbete inom vården och omsorgen, men vi har i flera utvärderingar sett att projekten har svårt att få fäste etfer att de avslutats och är svåra att införa i större skala. Erfarenheterna är också att lärandet mellan olika enheter och huvudmän är begränsat.

Vi kommer att studera ett stort antal projekt hos landsting, kommuner och privata vård- och omsorgsgivare. Vi kommer dessutom att kartlägga hur utvecklings- och pilotprojekt används i hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Syftet är att belysa hindren och framgångsfaktorerna för att använda projekt som ett led i långsiktig utveckling och lärande.

Vi kommer att redovisa projektet i slutet av sommaren 2018.

Dela sidan