Myndigheten för vård- och omsorgsanalys medverkar sedan 2019 i det internationella samarbetet International Collaborative on Costs, Outcomes, and Needs in Care (ICCONIC). I ICCONIC medverkar 11 höginkomstländer: Australien, Kanada, England, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Nya Zeeland, Spanien, Sverige, Schweiz och USA.

Under 2019 till 2022 har forsknings- och utvärderingsinstitutionerna i de elva länderna inom ICCONIC-samarbetet jämfört vård- och omsorgsinsatser för sköra äldre personer som drabbas av antingen höftfraktur eller akut hjärtsvikt.

Arbetet presenterades 2021 i ett temanummer i den vetenskapliga tidskriften Health Services Research: International Comparisons of High‐Need, High‐Cost Patients.

Denna promemoria är en kombinerad översättning och fördjupning av de svenska resultaten.


Läs mer om ICCONIC – Harvard Global Health Institute.