International Health Policy Survey – svensk hälso- och sjukvård i internationell jämförelse

Sverige deltar sedan 2009 i den årliga undersökningen International Health Policy Survey (IHP). Syftet med undersökningen är att bidra till en bättre förståelse av styrkor och svagheter i svensk hälso- och sjukvård och till att initiera diskussion och fördjupade analyser som kan bidra till dess utveckling.

Släpps: Dec 2018

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

Studien möjliggör en jämförelse av svensk hälso- och sjukvård med tio välståndsmässigt lika länder: Australien, Frankrike, Kanada, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Schweiz, Storbritannien, Tyskland och USA. I ett rullande treårsschema riktar sig undersökningen till befolkningen 18 år och äldre, befolkningen 55 år och äldre och till läkare i primärvården. Undersökningen gör det också möjligt att jämföra patienters och läkares bild av vården.

Enkäten utformas av den oberoende sjukvårdsstiftelsen The Commonwealth Fund i USA. Länderna har möjlighet att ge synpunkter på frågorna samt lägga till frågor som enbart ställs nationellt. Jämförbarheten mellan länderna och mellan åren är prioriterad, och när enkäten översätts görs endast små justeringar för att anpassa enkäten till ländernas specifika kontexter.

Resultaten från undersökningen presenteras årligen i december.

Dela sidan