Jordglob

Internationell jämförelse av primärvården (IHP 2019)

Vi har regeringens uppdrag att genomföra Sveriges del av undersökningen The Commonwealth Fund International Health Policy Survey (IHP) 2019. Syftet är att undersöka hur primärvårdsläkare upplever att vården fungerar.

Publiceras 03 apr 2020

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

Sedan år 2009 deltar Sverige i undersökningen The Commonwealth Fund International Health Policy Survey (IHP-studien). Studien leds av den amerikanska stiftelsen The Commonwealth Fund. Tillsammans med 11 länder genomför stiftelsen varje år jämförande undersökningar för att ge underlag till förbättrat beslutsfattande inom hälso- och sjukvårdsområdet. Vårdanalys har i uppdrag av regeringen att ansvara för den svenska delen av IHP-studien. År 2019 undersöker IHP-studien genom en enkät till primärvårdsläkare hur läkarna i de olika länderna ser på hälso- och sjukvården.

Delar av resultatet från undersökningen finns publicerat på vår webbplats (https://www.vardanalys.se/rapporter/ihp-2019/) och projektet slutredovisas under april 2020.

Dela sidan